Generalforsamling 28. feb. 2017

Tirsdag den 28. februar kl. 19.00 afholder vi generalforsamling.

Ordinær generalforsamling afholdes i februar med følgende dagsorden:

  1. Bestyrelsens beretning om den forløbne periode.
  2. Forelæggelse af revideret regnskab.
  3. Indkomne forslag fra medlemmer (afleveres senest til formanden 8 dage før generalforsamlingen.)
  4. Forslag fra bestyrelsen.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant og 1 revisorer.
  6. Evt.

Bestyrelsesmedlemmer er valgt for en periode på 2 år, og vælges så de skiftevis er på valg.
Bestyrelsen konstituerer sig selv hurtigst muligt efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
På generalforsamlingen vælges desuden 1 første og en anden bestyrelsessuppleant for 1 år.
Der vælges desuden 2 bilagskontrollanter og en bilagskontrollantsuppleant for 1 år.
Genvalg kan finde sted.

På valg i år er; Dorte Veis Svendsen (ønsker genvalg), Linnea Furbo, Line Kristoffersen (ønsker ikke genvalg)

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.