Leje af huset

Leje af huset

Ønsker du nu at leje forsamlingshuset, eller ønsker du bare at høre mere om dine muligheder, kan du kontakte:

Rikke Vestergaard på forsamlingshusets telefon:
6055 4007
Henvendelse på hverdage efter kl. 17:00, og i weekenden mellem kl. 10:00 & 18:00

Muligheder for afholdelse af fest/arrangement:

Der er flere muligheder for at afholde en fest eller andre arrangementer i forsamlingshuset.

  1. Som udgangspunkt kan der nævnes muligheden for at klare alt selv, herunder selv medbringe mad og drikkevarer.
  2. Hvis der ønskes en større grad af støtte, kan forsamlingshuset yde støtte til indkøb af mad og drikkevarer fra eksterne leverandører.
  3. Forsamlingshuset kan endvidere formidle kontakten til hjælpere til servering m.v., således at lejeren stort set ikke selv skal foretage sig noget i forbindelse med arrangementet.

Kombination af de ovennævnte muligheder kan også aftales.

Beskadiget indbo m.v. erstattes af lejer.

Priser

Leje hele huset         3300 kr.
Store Salen               3000 kr.
Lille salen:                2000 kr.
Begravelser i salen  2500 kr.
Begravelser lille sal  1750 kr.
Møde salen                1500 kr.
Møde lille salen       1000 kr.

"Velkommen til verden"-kampagne:
Ved barnedåb om søndagen er lejen lavere end normalt. Store Sal koster 2000 kroner og Lille Sal 1500 kroner.

Lejemålet er først indgået når lejen er indbetalt
Priserne er inkl. Rengøring af huset (excl. Køkkenet)

Lejebetingelser:

Lejemålet er til rådighed på lejedagen fra Kl. 08.00 til kl. 03.00 (medmindre andet aftales.).
Lejeren er pligtig til at anmelde og erstatte manglende og/eller ødelagt inventar. (F.eks. service, ruder, stole, døre, etc.)
Brug af tape og lign. på dørene er IKKE tilladt.
Erstatning betales efter regning.
Alslev forsamlingshus er et røgfrit hus. Rygning i forsamlingshuset er derfor ikke tilladt, men kan foregå på udenoms arealerne.
Huset skal forlades pænt opryddeligt, og alt affald skal være fjernet.
Ved leje af hele huset/store sal til aftenarrangementer, skal der være en person tilknyttet forsamlingshuset tilstede.

I tilfælde af aflysning mere end 3 mdr før festen refunderes hele beløbet.
Ved mindre end 3 mdr refunderes ved hele huset 2300 kr, storesal 2100 kr og ved lillesal 1500 kr

Læs folder ; Om Alslevforsamlingshus

Kontakt os

Læs mere om Salene