Om Alslev Forsamlingshus

Om Alslev Forsamlingshus

Alslev Forsamlingshus drives af en frivillig forening.

Foreningens formål er;

At drive og opretholde Alslev Forsamlingshus som almennyttigt, lokalt samlingssted.
efter de stedlige behov for arrangementer og fælles aktiviteter af kulturel, foreningsmæssig, politisk og
selskabelig art. Foreningen understøtter samhørigheden og fællesskabet mellem områdets beboere.

Vedtægter for Alslev Forsamlingshus

Artikel fra 1940 om Alslev Forsamlingshus