Om Alslev Forsamlingshus

Om Alslev Forsamlingshus

Alslev Forsamlingshus drives af en frivillig forening.

Foreningens formål er;

At drive og opretholde Alslev Forsamlingshus som almennyttigt, lokalt samlingssted.
efter de stedlige behov for arrangementer og fælles aktiviteter af kulturel, foreningsmæssig, politisk og
selskabelig art. Foreningen understøtter samhørigheden og fællesskabet mellem områdets beboere.

Vedtægter for Alslev Forsamlingshus

Bestyrelsen

Formand
Dorte Veis Svendsen
Saturnvej 25
6800 Varde
Mobil: 60 54 05 05
formand@alslevforsamlingshus.dk

Kasserer/Udlejning
Rikke Vestergaard
Forumvej 17
6800 Varde
Mobil: 60 55 40 07
udlejning@alslevforsamlingshus.dk

Sekretær
Benny Bogø
Toftnæsvej 19
6800 Varde
Mobil: 61 78 40 97
Benny@alslevforsamlingshus.dk

Mogens Mikkelsen
Kirkegade
6800 Varde
Mobil:
Mogens@alslevforsamlingshus.dk

Laila Søttrup Olsen
Kirkegade 13, Alslev
6800 Varde
laila@alslevforsamlingshus.dk

Suppleanter:

Henriette Baatz
Anemonevej
6800 Varde
Henriette@alslevforsamlingshus.dk

Karen Olesen
Saturnvej 24
6800 Varde
Mobil 61 71 91 05
Karen@alslevforsamlingshus.dk

Kurt Schmidt
Jupitervej 48
6800 Varde
Kurt@alslevforsamlingshus.dk

Artikel fra 1940 om Alslev Forsamlingshus